Yrityskauppariitojen sovittelu on kasvavaa bisnestä

Ennakoi. Valmisteluun käytetty aika ja energia kannattaa. Kun ennen varsinaista kauppaa on itse tunnistanut omat tavoitteet ja reunaehdot sekä selkiyttänyt kuvion itselleen, on helpompi neuvotella kaupan ehdotkin yhteistyössä toisen osapuolen kanssa. Toimimalla ja sopimalla ennakoivasti (ennen kuin nimet ovat paperissa) todennäköisemmin välttää kauppakirjasta syntyvät riidat. Huolellisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että aikaa pitäisi käyttää joka kiven kääntämiseen; ammattilaiset osaavat keskittyä merkityksellisiin seikkoihin, jolloin myös eteenpäin päästään joutuisammin.

Valitse kumppanisi. Susi lampaan vaatteissa? Yrityskaupan jälkeen myyjä ja ostaja tyypillisesti jatkavat yhteistyötä ainakin jonkun aikaa jossain muodossa. Toiseen osapuoleen kannattaa siis tutustua. On mukavampaa, että uuden kumppanin kanssa yhteistyö sujuu ja toiminta on aitoa yhteistyötä. Nykyisin on tavallista, että molemmat osapuolet ottavat selkoa toisistaan tavalla tai toisella, esimerkiksi ns. due diligence -tarkastuksen tai referenssien avulla.

Yksinkertainen on kaunista. Jos kauppakirja (ja muut sopimukset) vaikuttavat monimutkaisilta, ne todennäköisesti ovat sitä. Ammattitaitoinen kauppakirja on lyhyt, ja ytimekäs sekä selkokielinen. Tavanomaisen, pientä tai keskisuurta yritystä koskevan kaupan pystyy hyvin sopimaan muutaman sivun kauppakirjalla. Hyvässä paperissa myyjän ja ostajan roolit (ja riskit) ovat tasapainossa. Parhaimmillaan kauppakirja on kirjoitettu selkeästi siten, että molemmat osapuolet sen ymmärtävät. Monitulkintaiset ja turhat lausekkeet on jätetty pois.

Ota yhteyttä