Sote tulee, hammaslääkärin valinnanvapaus jatkuu

Vuoden 2019 alusta voimaan astuvaksi esitetyn sote-uudistuksen valmistelu on kesken ja monia asioita on vielä lopullisesti päättämättä. Vielä ei tiedetä, miltä lopullinen uusi sote-lainsäädäntö näyttää ja miten uudistus käytännössä tulee vaikuttamaan.

Julkisessa keskustelussa huomion keskipisteenä on ollut erityisesti valinnanvapaus ja rahoitusmalli. Paljon on myös pohdittu pienten yritysten ja yrittäjien tosiasiallisia toimintamahdollisuuksia. Lakiesityksissä on tavoitteena, että kaikki nykyiset yritysmuodot voisivat olla mukana tarjoamassa julkisia palveluita jatkossakin.

Sote-uudistuksella halutaan siis uudistaa julkista terveydenhuoltoa.

Sote-keskustelun velloessa on siis hyvä muistaa, että kaikkea terveydenhoitoa ei vastaisuudessakaan järjestetä maakuntien tai julkisen toiminnan kautta tai osana. Toiseksi sote-ratkaisuun sisältyy ainoastaan rajattu palvelutarjonta, eivät siis kaikki palvelut.

Puhtaasti yksityinen sektori ja yksityiset palvelut säilyvät jatkossakin.

Hammaslääkäriyrittäjän näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että hammaslääkäri ensinnäkin päättää itse, haluaako olla mukana tarjoamassa julkisesti rahoitettuja palveluja. Pakko ei ole. Hammaslääkäri voi valita myös tarjoavansa puhtaasti ainoastaan yksityisiä palveluja.

Yksityishammaslääkäri voisi toimia jatkossakin yksityissektorin rinnalla myös julkisella sektorilla.

Yksityisiä palveluja tai niiden hinnoittelua ei jatkossakaan säädeltäisi lailla. Oikeastaan päinvastoin: yksityishammaslääkärille avautuu entistä laajempi mahdollisuus hinnoitella palvelunsa itse.

Ota yhteyttä