Sopimus syntyy jo tarjouksen hyväksymisellä

Yrityskauppa käynnistyy tyypillisesti alkutunnusteluilla. Ostaja ja myyjä tutustuvat toisiinsa ja keskustelevat kaupan kohteesta. Tunnustelukeskusteluissa voidaan sivuta myös hintapyyntöajatuksia. Tavallisesti tutustumisen jälkeen ostaja antaa tarjouksensa, joko suullisesti tai kirjallisesti.

Suomessa sitova sopimus voi syntyä pääasiassa neljällä eri tavalla: hiljaisesti (esimerkiksi hypätessäsi bussin kyytiin), suullisesti, sopimusneuvottelujen tuloksena tai tarjous-vastaus -mekanismilla.

Viimeksi tapa tarkoittaa sitä, että sekä tarjous että tarjoukseen annettu vastaus sitovat tekijäänsä.

Selvää on useimmiten esimerkiksi se, että yrityksestä tehty (suullinen tai kirjallinen) ostotarjous sitoo tarjouksen tehnyttä osapuolta. Sitovuus syntyy siitä hetkestä alkaen, kun vastaanottaja on tutustunut ostotarjoukseen.

Sen sijaan yllätyksenä voi tulla, että niin ikään tarjoukseen annettava vastaus on sitova: Jos myyjä ei halua hyväksyä tarjousta tai jotain sen ehdoista, tämä on ilmoitettava selkeästi ostotarjouksen tekijälle. Jos tarjouksen vastaanottaja ei reagoi asiaan, hänen katsotaan vastanneen hyväksyvästi – ja vastaus on sitova.

Ei siis kannata ajatella niin, että pyydetään tarjous ja vasta sitten lähdetään kunnolla neuvottelemaan. Tai että ajattelee olevansa oikeutettu palaamaan itsellensä tärkeisiin asioihin vielä sopimuksentekohetkellä.

Yllätyksenä voi tulla myös se, että toinen osapuoli pitää alkuvaiheessa ilmaan heitettyä ajatusta hintapyynnöstä sitovana esityksenä, johon perustuen kauppaa lähtee tekemään. Lakipykälien näkökulmasta perusteltujen odotusten loukkauksesta voisi periaatteessa syntyä vahingonkorvausvastuu, koska neuvotteluissa ei saa antaa virheellistä tietoa.

Juridisesti pitävä ja turvallinen tapa on vastata selkeästi, mitä hyväksyy ja mistä asioista haluaa neuvotella. Tällä tavalla sitova sopimuskin syntyy vastaa sitten, kun osapuolet löytävät neuvotteluin yhteisen tahdon. Sopimus syntyy siis neuvottelun tuloksena, ei aikaisemmin.

Kannattaa siis olla tarkka ja selkeä alkutapaamisesta alkaen – vaikka neuvottelutaktiikka olisikin, että kaikkia kortteja ei paljasteta heti kerralla.

Toiseksi, koska tarjoukset ja vastaukset ovat juridisesti sitovia, kannattaa kaikki tärkeät vaiheet tehdä aina kirjallisesti.

Ota yhteyttä