VASTAANOTON VAIHEITTAINEN KAUPPA

Vastaanoton vaiheittainen kauppa tarkoittaa Kielokalliolla polkua vastaanoton ostamisesta sen vaiheittaiseen luovuttamiseen uudelle, valmennetulle hammaslääkäriyrittäjälle.

Kielokallio on silta luopuvan ja uuden yrittäjän välillä. 

Kielokallio voi olla mukana omistusjärjestelyssä ns. siirtymäaikana määräajan omistajana tai rahoittajana. 

Siirtymäaikana Kielokallio voi ottaa määräaikaisen vetovastuun jatkajaa etsivästä vastaanotosta. Vastaanoton toiminta laitetaan kuntoon taloudellisesti ja vastaanotto pidetään elinvoimaisena. Samalla haemme kohteeseen uuden hammaslääkäriyrittäjän, jonka valmennamme ja perehdytämme yrittäjyyteen.

Sovittavana ajankohtana uusi omistajayrittäjä alkaa sitten vetää vastaanottoa. Kielokallio pysyy tukena kaikissa taustatöissä sekä johtamisessa ja kehittämisessä hallitus- tai johtoryhmätyöskentelyn kautta.

Uusi omistajayrittäjä keskittyy kliiniseen työhön. Luopuva yrittäjä saa elämäntyölleen jatkajan. Kielokallio toimii siltana heidän välillään ja huolehtii kaikista vastaanoton taustatöistä.