Asiantuntijat apunasi

Oletko aloittamassa omaa yritystoimintaa tai perustamassa vastaanottoa? Tarvitsetko apua vastaanoton lakisääteisten lupien kanssa? Kaipaatko tukea yrityksen kehittämiseen ja johtamiseen? Onko edessä yrityskauppa tai omistusjärjestelyt? Tarvitsetko tukea yrittäjyyden jälkeiseen aikaan; oman talouden ja perinnön suunnitteluun? Tarjoamme käyttöösi juridiikan, liiketalouden ja konsultointiosaamisemme yritystoiminnan murroskohtiin.

Usein kiire estää yrittäjää tai yrittäjyydestä haaveilevaa toteuttamasta tarvittavia muutoksia työelämässään. Asiat lykkääntyvät helposti, ja kynnys niiden toteuttamiseen nousee. Anna meidän miettiä puolestasi, ratkaista ja toteuttaa kaipaamasi muutos. Tutustu alla oleviin esimerkkeihin. Ota yhteyttä ja kerro omat toiveesi. Räätälöimme palvelumme vastaamaan tarpeitasi.

Yrityksen perustaminen

Yrittäjyyden aloittaminen ja oman yrityksen ehdottomasti parhaita puolia on vapaus päättää itse. Saatat kenties haaveilla omasta yritystoiminnasta, mutta perustamisen ja pyörittämisen haasteet mietityttävät. Autamme perustamaan yrityksen kokonaisvaltaisen avaimet käteen -palvelumme avulla: teemme kaiken, niin että sinä voit keskittyä asiakkaiden palvelemiseen yritystoiminnan alusta lähtien. Tarjoamme kaikki tarvittavat taustapalvelut ja enemmänkin.

Kaikki vastaanoton perustamiseen

 • Yhteinen suunnittelutyöpaja: yritysideasta liiketoimintasuunnitelmaksi
 • Vastaanottotoiminnan järjestäminen ja rakentaminen taloudellisesti menestyväksi – liiketalousnäkökulma mukaan kliiniseen työhön
 • Toimitilan etsiminen ja vuokrasopimukset
 • Vastaanoton ja tekniikan rakentaminen
 • Laite- ja tarveainehankinnat
 • Yritysmuodon valinta
 • Yrityksen perustaminen
 • Verosuunnittelu
 • Viranomaisrekisteröinnit
 • Terveydenhuollon toimilupien hakeminen ja toimitilatarkastukset
 • Henkilöstön palkkaaminen ja työsuhdeasiat
 • Taloushallinto
 • Lakiasiat
 • Potilasasiamiespalvelut

Lue lisää

Vastaanoton lakisääteiset toimiluvat

Vastaanoton toimintaan liittyy lukuisia lupa-asioita ja lakisääteisiä velvoitteita, joissa kannattaa kääntyä asiantuntijoiden puoleen. Varmistamme, että saat kaikki viranomaisasiat sujuvasti kerralla kuntoon.

Luvat ja selvitykset

 • Toimilupa:Toimintasi laajuudesta riippuen lääkärin toimintaan haetaan toimilupaa joko Aluehallintovirastolta tai Valviralta.
 • Lakisääteiset suunnitelmat ja selvitykset: Lupahakemuksessa on esitettävä erilaisia toiminnan suunnitelmia ja selvityksiä, joiden perusteella lupaviranomainen arvioi muun muassa toiminnan asianmukaisuutta ja potilasturvallisuutta.
 • Tarkastus:Vastaanoton toimitilat ja toiminnan lainmukaisuus tarkastetaan käyttöönottotarkastuksessa.
 • Lupapäätöksen jälkeen yrittäjyyteen liittyy sekä kertaluonteisia ilmoituksia että säännöllistä raportointia.

Me autamme sinua hoitamaan lakisääteiset luvat ja velvoitteet kerralla kuntoon. Usein asiakkaidemme spontaani palaute lupaprosessin jälkeen on, että tästä ei olisi tullut mitään ilman Kielokalliota. Me autamme läpi lupaviidakon niin sujuvasti, että et edes huomaakaan – ja sinä säästät aikaa olennaiseen.

Lue lisää

Lääketieteestä liiketoimintaa®

Oletko pohtinut, miten kannattava vastaanottosi on? Voisiko kliinisessä työssä ja vastaanoton arjessa tehdä jotain taloudellisesti järkevämmin? Terveydenhuollon ammattilainen saa tutkintokoulutuksessaan niukalti tietoutta yritystaloudesta, talousasioista tai johtamisesta. Yritystoiminnan johtaminen ja kehittäminen voi olla hyvin haasteellista, jos ei tiedä, mitä ei tiedä.

Kehittämisen ja johtamisen tuki

Omistajayrittäjän ei tarvitse osata ja ehtiä tehdä kaikkea. Joskus myös omien ajatusten ja toimintatapojen peilaaminen ulkopuolisen asiantuntijan kanssa auttaa eteenpäin. Ihmisten johtamisen ja henkilöstöhallinnon parannustoimenpiteet ovat usein pieniä toimenpiteitä, jotka kuitenkin vaikuttavat viime kädessä toimintaan ja tulokseen merkittävästikin. Lukujen näkökulmasta osaamme terveydenhuollon ja hyvinvoinnin toimialan ja numerot: näemme luvut ja lukujen taakse. Tiedämme, miten yritystoiminnasta tehdään kannattava ja menestyvä.

 • Olemme kliinikon rinnalla toimiva talousosaaja, joka analysoi, sparraa ja antaa toimintasuosituksia. Lääketieteestä liiketoimintaa -palvelumme täydentää yrittäjän talousosaamista ja on jatkuvaluonteinen talouden tuki yrittäjälle.
 • Osaamme avata sinulle, mitä vastaanottosi kirjanpidon luvut kertovat arjen kliinisestä työstä: mikä on tehokasta, mitä voisi korjata, mistä voisi säästää ja miten yrityksellä menee suhteessa vertailutietoon.
 • Nostamme konepellin auki ja katsomme, mitä sen alta löytyy. Tulkitsemme sinulle kirjanpidon numerot käytännönläheisesti siten, että sinun ei tarvitse opetella kirjanpitoa itse. Saat numeroista hyödyn irti ja opit ymmärtämään ja käyttämään numerotietoa hyödyksesi.

Kielokallio Lääketieteestä liiketoimintaa® -palvelumme tuo hyötyä kaikissa vastaanoton elinkaaren vaiheissa:

 • Vastaanottoa perustettaessa saat heti alusta asti oikein rakennetun taloudellisen pohjan kliiniselle työllesi.
 • Vastaanoton pyöriessä kehitämme toimintaa entistäkin kannattavammaksi.
 • Vastaanoton myynnin lähestyessä hiomme vastaanoton myyntikuntoon.

Eteneminen

Johtamisen ja henkilöhallinnon tuki ja kehittäminen käynnistetään usein väliaikaisella vuokrajohtajapalvelulla. Tuen tarve voi syntyä ajan puutteesta tai jostain työyhteisöön liittyvästä ratkaisua kaipaavasta ongelmasta. Muutosten toteuttamiseksi ja toiminnan uudelleen suuntaamiseksi tarjoamme asiakkaalle käyttöön vuokrajohtajan, jonka johdolla tehdään nykytilanteen esiselvitys, henkilöstöjohtamisen toimintasuunnitelma ja toteutetaan sovittavat toimenpiteet.

Muutosvaiheen jälkeen vetovastuu siirretään vaiheittain yrityksen omalle vastuuhenkilölle. Kielokallio jatkaa lähiesimiehen ja omistajayrittäjän apuna varmistamassa ja ohjaamassa johtamisen suurta kuvaa ja linjaa neuvonantajana, esimerkiksi johtoryhmä- tai hallitustyöskentelyn kautta. Ratkaistuamme päivän polttavat ongelmat pääsemme yhdessä virittämään ja kehittämään myös muuta toimintaa taloudellisesta näkökulmasta.

Hyödyt ja lopputulokset

 • Kielokalliolta mukaan tuleva vuokrajohtaja ja johtamisen tuki tulee talon sisälle. Emme siis ainoastaan neuvo ulkopuolisena konsulttina.
 • Vuokrajohtaja on osa tiimiä, mutta toteuttaa muutosta ja näkee asiat kuitenkin objektiivisesti ilman sisäisiä ristiriitoja.
 • Toisaalta toimialan syvällisesti tunteva ja johtamisen ammattilainen pystyy johtaa toimintaa kokonaisuutena: Toiminta, henkilöstö ja talous.
 • Ei toimi asiakasyrityksen työntekijänä eikä lisää työnantajakuluja.
 • Omistajayrittäjät vapautuvat päivittäisjohtamisesta taustalle kliinikoiksi, osaksi porukkaa ja pääsevät keskittymään kliiniseen työhön ja kehittämään itseään siinä.
 • Järjestämme vastaanottojen lähiesimiestyön ja päivittäisjohtamisen ja nostamme sitä uudelle tasolle.
 • Ratkaisemme työyhteisön asenne- ja kulttuuriongelmat ja lisäämme yksilön vastuunkantoa.
 • Aletaan johtaa toimintaa ja henkilöstöä myös talousnäkökulmasta ja taloutta apuna käyttäen. Tulokset vaikuttavat aina loppu viimein myös taloudelliseen tulokseen.

Lue lisää

Yrityskauppa ja omistusjärjestelyt

Yrityskauppa ja omistusjärjestelyt vaativat kattavia verkostoja, osuvaa kauppahinnan määritystä sekä neuvottelutaitoja. Autamme mielellämme sinua saamaan elämäntyösi arvoisen korvauksen yrityskauppojen ja omistusjärjestelyiden yhteydessä. Toimimme myyjän, ostajan tai kummankin palveluksessa – keskustelujen ja prosessin onnistumista takaamassa. Neuvotteluihin kannattaa ottaa mukaan yrityskauppoja työkseen hoitava asiantuntija, joka on tehnyt perusteellisen pohjatyön.

Vastaanoton myyminen

Tiedämme, että elämäntyön myyminen vaatii huolellista pohdintaa. Meillä on ratkaisuja lääkäreitä askarruttaviin kysymyksiin. Ostajille on arvokasta, että tunnemme myös kohteita, jotka eivät ole markkinoilla. Kun toivottuun tulokseen on päästy, huolehdimme myös kaupan jälkihoitoon kuuluvissa tehtävistä ja ilmoituksista. Autamme sinua siirtymään uuteen elämänvaiheeseen vailla huolta, iloiten tulevasta.

 • Myymme vastaanoton turvallisesti, parhaalla kauppahinnalla.
 • Toimimme Suomen ainoana lääkärivastaanottojen kauppoihin keskittyvänä yrityksenä, vuosien kokemuksella.
 • Yhdistämme välittömällä otteella rautaisen juridiikan, talouden ja terveydenhuollon toimialan osaamisen.

Lue lisää

Yrittäjyyden jälkeen: Oman talouden suunnittelu ja hallinta, perintösuunnittelu

Me Kielokalliolla huolehdimme paitsi yrityksen, myös omistajayrittäjän henkilökohtaisesta taloudesta koko yrittäjäpolun ajan.

Yrityksen talousasioista on tärkeää pitää hyvää huolta yrittäjyyden ajan, sillä se kerryttää varallisuutta omistajayrittäjälle. Järkevän taloudellisen toiminnan merkitys korostuu myös silloin, kun kassa ei käy totuttuun tahtiin.

Monelle yrittäjälle erityisesti oman yrityksen myynti tarkoittaa hetkeä, jolloin elämäntyö muutetaan rahaksi. Yrityskauppa – eli kerran elämässä tapahtuva vähän isompi tilipäivä – voi jopa jännittää ja herättää epävarmuutta. Mitä tällä rahasummalla kannattaisi tehdä? Entä miten yrittäjän pitäisi suunnitella omaa talouttaan tästä eteenpäin?

Ensinnäkin tahtotilana on nauttia itse varallisuudestaan. Lisäksi on viisasta varmistaa, että perilliset saavat aikanaan perintönä hyvin hoidetun talouden, eivät sekasortoa tai veropommia.

Kun sekä yrityksen että yrittäjän taloudesta on pidetty hyvää huolta, on elämä helpompaa, turvallisempaa ja mukavampaa. Fiksu suunnittelu tuo varmuutta suuriin päätöksiin: esimerkiksi yrityskauppaa koskevat päätökset syntyvät vaivattomammin, kun ymmärtää eri vaihtoehdot.

Faktahan on se, ettei kukaan meistä elä ikuisesti – harmillista kyllä. Perintösuunnittelu tuo turvaa ja mielenrauhaa niin yrittäjälle kuin perillisille.

Kielokalliolta saat apua omistajayrittäjän talouden suunnitteluun ja hallintaan, perillisiä unohtamatta.

Lue lisää

Lakipalvelut

Me osaamme puhua ja tehdä juridiikkaa käytännönläheisesti ja selkeästi sanomatta sanaakaan pykälistä: Olemme erikoistuneet yritystoiminnan ja terveydenhuollon juridiikkaan.  Terveydenhuollossa toimiluvat, toimitilatarkastukset, omavalvontasuunnitelmat ja muut lakisääteiset velvoitteet ovat ydinosaamistamme. Näemme yrittäjän ja yrityksen aina kokonaisuutena. Juridiikka liittyy kaikkeen liiketoimintaan. Niin lääkärin työtä, markkinointia kuin vaikkapa osakeyhtiötä velvoittavat taustalla kunkin oikeuden alan erityislainsäädäntö.

Meille Kielokalliolla juridiikka on vain yksi työkalu saavuttaa liiketoiminnan tavoitteet. Se on luonnollinen osa kaikkea muuta ja kokonaisuutta. Rautaisella osaamisellamme, kokemuksellamme ja ennen kaikkea asenteellamme lakiasiat hoituvat jouhevasti.

Meillä juristinkin tehtävässä keskiössä ovat aina asiakkaamme, heidän tavoitteensa ja heidän asiakkaansa: Selvitämme aina ensimmäiseksi konkreettisen käytännön tavoitteen tai ongelman. Sen jälkeen ratkaisemme sen.

Lakimiehen on osattava tehtävä omaa portinvartija-asiantuntijatyötään aidosti lisäarvoa tuottaen, mikä edellyttää liiketoimintaan sisältyvien riskien sietämistä ja muitakin keinoja kuin pelkkä EI-sana.

Juristin tehtävä liiketoiminnassa on huolehtia siitä, että organisaatio sekä ymmärtää ja tulkitsee oikein, mutta myös tosiasiallisesti välittää yrityksen menestymisestä, toiminnan lainmukaisuudesta, riskeistä ja maineesta. Parhaimmillaan juridiikka tukee yrityksen organisaation yrittäjähenkisyyden ja yksilötason vastuunkannon kehittymistä.

”Yritysjuridiikalla ei ole itseisarvoa. Juridiikkaa ei siis tarvittaisi, jos ei olisi sääntöjä tarvitsevia yhteiskuntaa ja sen toimijoita. Tuottaakseen lisäarvoa yritykselle ja asiakkaalle yritysjuristin on ymmärrettävä yrityksen asiakkaan näkökulma, yrityksen liiketoiminta- ja ansaintamalli sekä toimiala ja markkina. Kun ymmärtää liiketoiminnan toimintaympäristön, vasta sitten on mahdollista ymmärtää oma asiantuntijaroolinsa kokonaisuudessa ja suhteuttaa se kokonaisuuteen oikeassa mitassa. Vasta tarjoilemalla juridiikkaa oikeassa määrin kokonaisuudessa tuottaa asiakkaalle ja liiketoiminnalle parhaan hyödyn ja voi integroitua liiketoimintaan.”

– Kielokallion perustaja Tiina Ojala väitöskirjassaan 2019.

Tiina Ojala on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja oikeustieteiden maisteri. Lisäksi on hän suorittanut oikeustieteissä kansainvälisen LL.M.-jatkotutkinnon sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Lue lisää

Veroneuvonta

Yrityksen verotus voi tuntua vaikealta asialta. Kun kysyt rohkeasti neuvoa, sinun ei tarvitse huolehtia verotuksen koukeroista eikä pelätä yllättäviä kuluja. Toimimme mielellämme luotettavana veroasiantuntijanasi kommunikoiden läpinäkyvästi ja luotettavasti verotuksesta.

Yritysmuodon valinta ja verotus

Tunnemme perusteellisesti toiminimellä ja osakeyhtiössä työskentelyn erot, joten osaamme optimoida ansainnan vaihtoehdot. Avaamme verotuksen eroja ja selvitämme, mikä on sinulle tarkoituksenmukaisin työskentelymuoto. Perustamme esimerkiksi osakeyhtiön puolestasi nopeasti ja huolehdimme kaikista yhtiöoikeudellisista asioista.

Kielokallio suosittelee yksityislääkärille yritysmuodoksi useimmiten osakeyhtiötä toiminimen (eli ammatinharjoittajan) sijaan.

Tähän on monta syytä. Tyypillisesti yksityislääkäri tienaa vuodessa sen verran, että osakeyhtiön perustaminen kannattaa. Toimitpa sitten vuokralaisena tai omistamallasi vastaanotolla. Osakeyhtiössä on mahdollista päättää itse toiminimeä joustavammin ansioidensa käytöstä. Voit nostaa palkkaa, osinkoa tai jättää varoja yhtiöön kasvamaan. Näin pääsee hiljalleen hyödyntämään myös ns. kevyemmin verotettavaa osinkoa. Toiminimellä toimittaessa ansiot verotetaan aina lähes kokonaan palkkana, eikä vaihtoehtoja ole.

Toiseksi osakeyhtiössä kulujen kirjaaminen yrityksen kuluksi on monesti toiminimeä selkeämpää. Osakeyhtiössä voi esimerkiksi omistajayrittäjäkin ottaa liikunta- ja kulttuuriseteleitä firman piikkiin. Toiminimellä toimittaessa yrittäjän liikunta- ja kulttuuriseteleitä ei voi vähentää toiminimen verotuksessa, eikä yritys voi maksaa yrittäjälle verotuksessa vähennyskelpoista palkkaa.

Edelleen osakeyhtiönä toimittaessa rahoitusjärjestelyt ja yritystoiminnan kasvattaminen on selkeämpää. Osakeyhtiö voi olla myös uskottavampi esimerkiksi markkinoinnissa.

Mielikuvissa osakeyhtiön perustaminen ja pyörittäminen on hankalaa ja raskasta. Yritystoimintaan kuuluu aina jonkin verran paperityötä ja kehittyvä sähköinen viranomaisasiointi helpottaa hommia. Toiminimenkin perustaminen edellyttää osakeyhtiön lailla muutaman sivun perustamisilmoitusta. Osakeyhtiöille asetetut toimiluvan ja (kahdenkertaisen) kirjanpidon vaatimukset auttavat yrittäjääkin hahmottamaan toimintansa kuntoa ja talousasioitaan paremmin. Kaiken kaikkiaan vaiva kannattaa nähdä, kun toisaalta on mahdollisuus parempaan ansaintaan.

Lääkärit ja hammaslääkärit ovat perinteisesti toimineet ammatinharjoittajina toiminimellä, ilman osakeyhtiötä. Nykyisin osakeyhtiö toimintamuotona on kuitenkin tarkoituksenmukainen vaihtoehto myös terveydenhuollon toimialalla, heti yrittäjyyden alusta lähtien.

Osakeyhtiön voi perustaa Suomessa nyt ilman pakollista pääomaa. Yritysmuodon muuttaminen toiminimestä osakeyhtiöksi ilman veroseuraamuksia on mahdollista, kun se tehdään tarkasti tiettyjen sääntöjen mukaan.

Ansainnan tulouttaminen ja verosuunnittelu

Suunnitellaan yritystoimintasi siten, että toimit ja maksat maksuja fiksusti!

Varallisuuden kotiuttaminen yrityskaupan ja omistusjärjestelyn yhteydessä

Omaa vastaanottotoimintaa lopettaessa halutaan varmistaa potilaiden palvelu jatkossakin. Sen lisäksi talousnäkökulmasta on tärkeää selvittää, kannattaako vastaanoton kaupassa myydä oma yhtiö vai yhtiön liiketoiminta. Kun oma kliininen työ ja muu yritystoiminta päättyy, tulee yrityksen purkaminen ajankohtaiseksi. Nämä kaikki seikat vaikuttavat lopettavan yrittäjän omaan verotukseen.

Me tunnemme yritystoiminnan ja verotuksen sen päätepisteessäkin ja teemme yritystoiminnan lopetuksen kanssasi varallisuuden kotiuttaminen huomioiden.

Lue lisää

Yrityskauppojen asiantuntija

Lisätietoa

Tempus-palvelu

Kielokallion haastattelututkimus:
Hammaslääkäreiden kokemuksia vastaanottonsa myymisestä

Ota yhteyttä